Werkwijze

Kennis maken

Bij onze werkwijze hechten we veel waarde aan een persoonlijke kennismaking. Dit stelt ons in staat om een diepgaand inzicht te krijgen in hun specifieke behoeften en verwachtingen met betrekking tot BHV- en EHBO-trainingen. Tijdens dit kennismakingsproces stellen we vragen om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de organisatie, de specifieke risico's en de huidige kennisniveaus van het personeel. Op basis hiervan kunnen we een op maat gemaakt trainingsprogramma ontwikkelen dat perfect aansluit bij de behoeften van het bedrijf.

Inventariseren

Na de kennismakingsfase gaan we over tot het inventariseren van de aanwezige middelen en faciliteiten op de locatie van het bedrijf. We bekijken de beschikbaarheid en kwaliteit van de EHBO- en BHV-uitrusting en de eventuele aanwezigheid van specifieke risico's. Deze inventarisatie stelt ons in staat om de trainingen nauwkeurig af te stemmen op de situatie binnen het bedrijf. Daarnaast kunnen we aanbevelingen doen voor eventuele aanpassingen of verbeteringen van de huidige veiligheidsvoorzieningen.

Uitvoeren en trainen

Zodra de inventarisatie is voltooid, gaan we over tot de daadwerkelijke uitvoering van de trainingen en workshops. Onze ervaren en gecertificeerde instructeurs zorgen voor interactieve en praktijkgerichte sessies die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het bedrijf. We maken gebruik van realistische scenario's en simulaties om deelnemers te trainen in het herkennen van noodsituaties, het verlenen van eerste hulp en het effectief beheersen van noodsituaties. Onze trainingen zijn hands-on en stimuleren de deelnemers om actief deel te nemen, zodat ze vertrouwen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Service en nazorg

Onze betrokkenheid eindigt niet na de uitvoering van de trainingen. We bieden uitgebreide nazorg en service aan onze klanten om ervoor te zorgen dat de opgedane kennis en vaardigheden blijvend zijn. Dit omvat ondersteuning bij het opstellen en implementeren van bedrijfsnoodplannen, het beantwoorden van vragen na de trainingen en het bieden van toegang tot up-to-date trainingsmaterialen. Daarnaast bieden we regelmatig follow-up sessies aan om de voortgang te evalueren en eventuele aanvullende trainingen of herhalingssessies te plannen. Onze service en nazorg zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat het bedrijf optimaal voorbereid blijft op noodsituaties en dat de veiligheid van medewerkers gewaarborgd blijft.

Referenties

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then