Workshops

Eerste hulp in het verkeer

In het verkeer in Nederland komt elk jaar een groot aantal ongelukken voor. Jaarlijks raken meer dan 430.000 personen betrokken bij een verkeersongeluk. Hiervan belanden zo’n 130.000 mensen op de spoedeisende hulp. En meer dan 600 personen overlijden aan de gevolgen van een verkeersongeval (bron: www.fondsslachtofferhulp.nl).

De kans dat u tijdens uw dagelijkse reis door het verkeer getuige wordt van een ongeval is dus zeer aannemelijk. Wat zou u doen om te helpen?

 • Haalt u het slachtoffer uit de auto, of juist niet?

 • Neemt u het slachtoffer de helm af, of juist niet?

 • Sleept u het slachtoffer naar de berm, of juist niet?

 • Laat u het slachtoffer opstaan, of juist niet?

Tijdens de workshop Eerste Hulp in het Verkeer krijgt u eenvoudige handvatten aangereikt:
Wat te doen, of juist te láten, om een slachtoffer van een verkeersongeval te helpen.

Veilig thuis

Brand is sneller dan de brandweer! Een klein brandje kan zich binnen 5 minuten ontwikkelen tot een enorme vuurzee. Tussen het moment dat de medewerker van 112 uw melding doorgeeft bij de brandweer en het moment dat de brandweer klaar staat om uw huis te blussen, zijn er al 8 á 15 minuten voorbij.

Totdat de brandweer ter plaatse is, zullen u en uw huisgenoten zichzelf in veiligheid moeten brengen. Het is daarom van groot belang dat een brand zo snel mogelijk wordt ontdekt zodat iedereen op tijd het huis kan verlaten (vergeet vooral de buren niet!).

Tijdens deze workshop bespreken we:

 • Hoe u uw huis veiliger kunt maken;

 • Wat u kunt doen om u voor te bereiden mocht er ooit brand uitbreken;

 • Wat u kunt doen als er daadwerkelijk brand is ontstaan.

Het doel van deze workshop is om meer bewustzijn te creëren rondom brandveiligheid in en rondom uw thuis.

Eerste hulp aan ouderen

Eerste Hulp aan Ouderen is een bijzonder onderdeel binnen de Eerste Hulp waar nog weinig aandacht voor is. De vergrijzing van Nederland maakt dat we in toenemende mate te maken krijgt met ouderen die acuut hulp behoeven. 

Met het vorderen van de leeftijd heeft de mens meer aandoeningen en wordt het evenwicht tussen gezondheid en ziekte fragieler. Een kleine verstoring in het lichaam kan grote gevolgen hebben. We dienen ons ervan bewust te zijn dat er verschillen zijn tussen ouderen en dat zowel lichamelijke, fysiologische en geestelijke veranderingen de hulpverlening kunnen bemoeilijken.

Deze workshop is bedoeld voor mensen die in het dagelijks leven veel met ouderen in aanraking komen. Tijdens deze workshop komen specifiek die onderwerpen aan bod die juist bij ouderen zo relevant zijn. Denk hierbij aan o.a.:

 • Hartfalen;

 • Diabetes;

 • Vallen.

Het doel van deze workshop is dat u op een zelfverzekerde manier anderen kunt helpen in afwachting van professionele hulpverlening.

Ongelukjes thuis (eerste hulp aan kinderen)

140.000 kinderen komen jaarlijks bij de Spoedeisende Hulp. De meeste mensen weten gewoonweg niet hoe ze Eerste Hulp kunnen verlenen. Voor hen die wel meer willen weten, maar geen complete opleiding willen volgen is er deze workshop. 

Tijdens deze workshop komen de volgende thema’s aan bod:

 • Vallen en stoten;

 • Van blauwe plek tot breuk;

 • Au, HEET!

Eerste hulp tijdens het uitgaan

In toenemende mate krijgen we te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens grote evenementen! Steeds vaker in de dagelijkse omgeving: gewoon op straat, bij vrienden thuis of erger, in je eigen huis.

 • Maakt u zich wel eens zorgen als u naar de vrienden van uw kind kijkt?

 • Wat kun je doen als je de vriendin waarmee je op stap bent ineens niet lekker wordt?

Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van een slachtoffer. Vooral op jonge leeftijd kan alcohol- en drugsgebruik ernstige gevolgen hebben voor de totale ontwikkeling.

Tijdens deze workshop leer je:

 • Drank- en drugsgebruik herkennen;

 • Welke verschijnselen je kan verwachten (in de meest voorkomende gevallen);

 • Wat je kan doen om eerste hulp te verlenen.

Zomer EHBO

Zomer. We zitten er met z’n allen 3/4 jaar op te wachten. Maar sta jij wel eens stil bij de extra risico’s die we lopen bij warm weer(se activiteiten)?

 • De kinderen spelen lekker in de zon en opeens klaagt er een over misselijkheid. Wanneer u dan aan de ander vraagt of ze iets gegeten hebben waar u niets van wist dan reageert deze wat verward…

 • Gezellig met het hele gezin naar het zwembad. De een speelt wat met een bal, de ander luiert in de zon. Hé wacht eens, ik zie Jeroentje niet meer, die ging toch net van de glijbaan? 

Gedurende de zomer kunnen risico's zoals zonnebrand, insectenbeten, hitte-gerelateerde aandoeningen en verdrinking voorkomen. EHBO-kennis helpt bij het correct handelen tijdens deze situaties en zorgt voor snelle en effectieve hulpverlening.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then