VCA training

Wat is VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Een VCA-diploma is tien jaar geldig. Daarna moet het examen opnieuw worden afgelegd.

VCA-certificatie is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:

  • Werktuigbouwkunde;

  • Elektrotechniek en procesbesturing;

  • Bouwkunde;

  • Civiele techniek;

  • Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

B - VCA diploma

Als aannemer krijgt u steeds vaker de vraag of u VCA-gecertificeerd bent. Veel opdrachtgevers stellen dit zelfs als voorwaarde.

Met het B – VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B – VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een B – VCA diploma op zak weet u wat er van u verwacht wordt. De B – VCA bestaat uit kennis over onder meer de wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen.

VOL - VCA diploma

Als operationeel leidinggevende bij een aannemer moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL – VCA).

Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Uw werkgever en opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VOL – VCA diploma op zak weet u aan welke eisen u en de operationele medewerkers waaraan u leiding geeft moeten voldoen.

De VOL – VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

VIL - VCU diploma

Als intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau moet u beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL – VCU). Daarmee geeft u aan dat u weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven.

Uw opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Met een VIL – VCU diploma op zak weet u waar u op moet letten bij het zoeken van uitzendkrachten voor uw VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.

VIL – VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL – VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitleenkracht’. De leerstof die niet van toepassing is op intercedenten die uitsluitend op kantoor werken, zoals taakrisicoanalyses of ongevallenonderzoek, is niet opgenomen in VIL – VCU.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then